Versetul zilei

25 octombrie 2016

Hrana ta zilnica!

25 OCTOMBRIE
Evrei 12.18-29
Aici este prezentat încă un contrast între ceea ce oferea legea şi ceea ce posedă de acum creştinul în Hristos. In locul Sinaiului îngrozitor, Dumnezeu va da harul în Sion în timpul domniei viitoare a lui Mesia (Psalmul 2.6). Copilul lui Dumnezeu vine deja spre binecuvântări de un ordin şi mai înalt El este invitat să escaladeze versanţii acestui munte al harului, să intre prin credinţă în „cetatea Dumnezeului celui viu", Ierusalimul ceresc (v. 22), şi să-i salute pe locuitorii ei. El întâlneşte miriadele de îngeri, apoi adunarea întâilor-născuţi, adică Biserica. In vârf este însuşi Dumnezeu,, Judecătorul tuturor", însă care îl primeşte ca un răscumpărat al Fiului Său. Coborând la poale, la temelia divină a tuturor acestor glorii, el găseşte „duhurile celor neprihăniţi făcuţi desăvârşiţi" (v. 23) - ale celor din capitolul 11 - şi pe Isus, Mijlocitorul unui nou legământ pecetluit cu propriul Lui sânge.
«Acolo-i casa mea", spune o cântare. Dacă toate lucrurile schimbătoare vor trece curând, eu voi căpăta o împărăţie neclătinată; numele meu este scris în ceruri (Luca 10.20).
Şi acelaşi har îmi dă acces acolo şi îmi permite să slujesc acestui Dumnezeu sfânt nu în felul în care mi-ar place mie, ci cum îi este plăcut Lui. Respectul şi teama de a nu-I plăcea Lui mă vor ţine pe calea voii Sale!

2 comentarii:

 1. Iubi-Te-voi Doamne, vârtutea mea. Domnul este întărirea mea şi scăparea mea şi izbăvitorul meu,
  Dumnezeul meu, ajutorul meu şi voi nădăjdui spre Dânsul,
  Apărătorul meu şi puterea mântuirii mele şi sprijinitorul meu.
  (Psalmul 17:1-3)

  Către Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, Dumnezeul meu.
  Spre Tine am nădăjduit, să nu fiu ruşinat în veac, nici să râdă de mine vrăjmaşii mei.
  (Psalmul 24:1-2)

  Judecă-mă, Doamne, că eu întru nerăutate am umblat şi în Domnul nădăjduind, nu voi slăbi.
  (Psalmul 25:1)

  Urât-am adunarea celor ce viclenesc şi cu cei necredincioşi nu voi şedea.
  (Psalmul 25:5)

  Doamne, iubit-am bunăcuviinţa casei Tale şi locul locaşului slavei Tale.
  (Psalmul 25:8)

  Domnul este luminarea mea şi mântuirea mea; de cine mă voi teme?
  Domnul este apărătorul vieţii mele; de cine mă voi înfricoşa?
  (Psalmul 26:1-2)

  RăspundețiȘtergere
 2. Nu am judecat pe nimeni.
  Judecata aprtine altuia...

  RăspundețiȘtergere