Versetul zilei

27 august 2016

Hrana ta zilnica!

27 AUGUST
Filipeni 4.1-9
„Bucuraţi-vă în Domnul", insistă apostolul, deşi lui nu-i lipseau motivele de lacrimi (vezi cap. 3.18). O nefericită ceartă ivită între două surori, Evodia şi Sintichia, tulbură Adunarea. Pavel le îndeamnă - sau mai degrabă le roagă stăruitor - pe fiecare personal, să înveţe - şi pe noi de asemenea - marea lecţie din capitolul 2.2 (comp. cu Proverbe 13.10)!
Blândeţea noastră, este ea cunoscută de fraţii şi de surorile noastre, de colegii noştri?
 Câte certuri ar înceta dacă am conştientiza că venirea Domnului este iminentă!
Şi câte griji, în aceeaşi măsură! Prin rugăciune, să ne descărcăm inimile de tot ceea ce le frământă. Pentru a primi imediat răspunsul? Nu neapărat, însă pentru ca Dumnezeu să-Şi poată revărsa acolo pacea Lui desăvârşită (v. 7). Dar cum putem evita gândurile rele? Cultivându-le pe cele bune. Să ne folosim de versetul 8 ca de sita mai multor grilaje. Ceea ce îmi ocupă duhul, în acest moment, este adevărat? ... bun? ... curat? ... vrednic de iubit? ... ziditor? ... Gândurile astfel filtrate şi curăţate nu se vor putea exprima decât prin fapte de aceeaşi natură (v. 9). Şi care va fi consecinţa? Nu numai pacea lui Dumnezeu, ci Dumnezeul păcii în Persoană locuind „la noi" (loan 14.23)!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu