Versetul zilei

8 iulie 2016

Hrana ta zilnica!

8 IULIE
Hagai 2.1-14
Prima descoperire a lui Hagai adusese mustrarea. Cea de-a doua, la mai puţin de o lună după ce căpeteniile şi poporul se dovediseră a fi ascultători, vine să le dea îndemnuri şi încurajări: „fii tare... şi lucrați” (v. 4) - recomandă Domnul - «este vorba de gloria Mea.
Lucrarea voastră are în vedere o Persoană: „dorinţa tuturor naţiunilor", Hristos care va apărea în glorie!» (v. 7). Dar unde putem găsi această energie?
„Eu sunt cu voi” este răspunsul de nepreţuit, «Eu, Dumnezeul cel Puternic, Domnul Oştirilor. Iar ceea ce vă dau vă va fi de ajuns: „Cuvântul... şi Duhul Meu rămân în mijlocul vostru; nu vă temeţi"» 
(v. 4,5). Ce resurse binecuvântate! Ele sunt de asemeni ale noastre, ale celor care, ca şi Hagai, trăim într-un timp de ruină.
In cel de-al treilea mesaj al său, profetul aminteşte de sfinţenia practică fără de care nicio lucrare nu poate fi recunoscută de Dumnezeu. Iar dubla întrebare pusă preoţilor confirmă acest principiu general: Contactele noastre cu lumea murdară nu curăţă lumea.
Dimpotrivă, noi vom fi inevitabil contaminaţi pentru mult timp de un mediu rău (1 Corinteni 15.33). „Eu sunt cu voi în toate zilele", a promis Domnul Isus (Matei 28.20). Partea noastră este însă de a rămâne întotdeauna lângă El.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu