Versetul zilei

4 decembrie 2015

O, nenorocitul de mine...

   Doamne ce însușire comună avem noi cu Pavel la acest capitol al vieții noastre...!
    Bine era dacă ne asemănam în toate privințele...

    Ştim, în adevăr, că Legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vândut rob păcatului.
   Căci nu ştiu ce fac: nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Acum, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că Legea este bună. Şi atunci, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuieşte în mine. Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în mine, adică în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, am voinţa să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele, pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul, pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac!
   Şi dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuieşte în mine.
   Găsesc dar în mine legea aceasta: când vreau să fac binele, răul este lipit de mine.
   Fiindcă după omul dinăuntru îmi place Legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele o altă lege, care se luptă împotriva legii primite de mintea mea şi mă ţine rob legii păcatului, care este în mădularele mele.
   O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?…
   Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, prin Isus Hristos, Domnul nostru!…     Astfel dar, cu mintea, eu slujesc Legii lui Dumnezeu; dar cu firea pământească, slujesc legii păcatului.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu