Versetul zilei

9 noiembrie 2015

Hrana ta zilnica!

9 NOIEMBRIE
Romani 11.1-36

În ciuda necredinţei sale, Israel nu era lepădat definitiv. Apostolul era el însuşi o mărturie a ceea ce harul putea împlini din nou în favoarea iudeului răzvrătit (v. 1). Deja în vremea sa, Ilie se înşelase când crezuse că tot poporul Î1 abandonase pe Iahve. In descurajarea sa, sărmanul Ilie ajunsese până la a face plângeri „lui Dumnezeu împotriva lui Israel" (v. 2,3). Cât har însă în „răspunsul divin" (v. 4)! În orice vreme, Domnul Şi-a păstrat o rămăşiţă credincioasă, care nu s-a plecat înaintea idolilor lumii. Facem şi noi parte din ea „în timpul de acum" (v. 5)?
Versetul 9 ne dă un exemplu de ce pot fi aceşti idoli: plăcerile de la mese pot deveni „o cursă" pentru cei necredincioşi şi, adaugă Psalmul 69.22, prosperitatea, un laţ".
După numeroase chemări, Israel a fost în final orbit, spre folosul naţiunilor. Dorinţa arzătoare a apostolului însă rămânea aceasta: ca gelozia iudeilor faţă de noii beneficiari ai mântuirii (gelozie de pe urma căreia a suferit chiar el însuşi: Fapte 13.45; 17.5; 22.21,22) sa-i provoace să caute harul pe care până atunci l-au dispreţuit (v. 14; cap. 10.19).
Fie ca toţi cei din preajma noastră să ne invidieze văzând binecuvântările noastre creştine!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu