Versetul zilei

19 martie 2015

Hrana ta zilnica!

19 MARTIE
Ezechiel 18.10-18

Tot acest capitol subliniază principiul responsabilităţii individuale a fiecărui suflet (altfel spus, a fiecărei persoane) faţă de Dumnezeu. Şi repetăm încă o dată: voi nu puteţi fi mântuiţi prin credinţa părinţilor sau a bunicilor, nici pentru că frecventaţi o adunare a copiilor lui Dumnezeu. „Sufletul care păcătuieşte, acela va muri" (v. 20). „Fiindcă plata păcatului este moartea (chiar dacă în Ezechiel este vorba numai de moartea trupului); dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Hristos Isus, Domnul nostru" (Romani 6.23). Dumnezeu a fost acuzat de nedreptate de către acest popor orb şi vinovat (ca de atâţia necredincioşi astăzi) care a ajuns chiar să spună: „Calea Domnului nu este dreaptă" (v. 25,29; 33.17,20). „Am Eu, în adevăr, vreo plăcere în moartea celui rău?" (v. 23), este Domnul forţat să întrebe. 
Ce întrebare! In dragostea Lui nemăsurată, „Dumnezeu, Mântuitorul nostru, ... doreşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la Cunoştinţa adevărului" (1 Timotei 2.4; 2 Petru 3.9). Şi cele din urmă cuvinte ale acestui capitol sunt tot o chemare a harului adresată poporului Său... şi poate şi dumneavoastră: „De aceea, întoarceţi-vă şi veţi trăi!" (v. 32).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu