Versetul zilei

15 ianuarie 2015

Hrana ta zilnica!

15 IANUARIE
Psalmul 55.1-11
Apăsat de cei răi care-1 urmăresc cu patimă („cu mânie"), cuprins de nelinişte şi de „spaime de moarte" (v. 3,4), credinciosul nu răspunde el însuşi la „glasul vrăjmaşului", ci se îndreaptă către Dumnezeu. Aceasta este ceea ce avem şi noi de făcut întotdeauna, în loc să ripostăm la cuvinte veninoase,... dar nu pentru a cere răzbunare, aşa cum a făcut David în aceste versete. Sub aspect profetic, psalmii ne poartă dincolo de timpul prezent al harului, în zilele când împărăţia nu va putea fi instaurată decât prin judecarea celor nelegiuiţi. Răutatea lumii încă nu a atins astăzi intensitatea pe care o va cunoaşte în această perioadă cumplită. Ea este încă domolită, frânată, prin prezenţa Duhului Sfânt pe pământ (2 Tesaloniceni 2.6,7). Totuşi, în acest timp, ea se manifestă deja sub formele descrise aici: violenţă şi certuri (v. 9), nelegiuire şi răutate (v. 10), stricăciune, asuprire şi înşelăciune (v. 11). Cel răscumpărat nu se poate simţi în elementul lui într-o asemenea lume. Ca şi rămășița credincioasă, el suspină după locul liniştit de odihnă fVi 6)i după Casa Tatălui, care este deopotrivă speranţa lui şi tema cântării lui:
Curând vă spun adio, lucruri moarte,
Îmi voi lua zborul de la voi departe,
Spre veşnicul sălaş de sus,
Spre Hristos Isus!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu