Versetul zilei

6 mai 2012

Hrana ta zilnica !

6 Mai Exod 23.20-33
DOMNUL nu-i dă numai porunci lui Israel. El îl înconjoară cu grija Lui atentă: îi oferă un conducător, pe îngerul Său, care va merge înaintea lui pentru a-i conduce şi a-i îndruma în
bătălii. Mai mult chiar, de atunci El Ie-a dat instrucţiuni cu privire la sfârşitul călătoriei lor. Inainte de aceasta au fost trasate hotarele largi ale ţării pe care aveau să o moştenească.
În mod asemănător, în zilele noastre, Dumnezeu Se îngrijeşte de calea poporului Său creştin pe acest pământ, dându-le un tovarăş de drum, Duhul Sfânt. Indemnul adresat lui Israel în v. 21: „Fii atent în prezenţa Lui şi ascultă glasul Lui... pentru că Numele Meu este în El", poate fi legat cu cel din Noul Testament de a nu mâhni Duhul Sfânt al lui Dumnezeu , "să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării. (Efeseni 4.30).
In harul Său, Dumnezeu doreşte ca ai Săi să cunoască destinaţia acestui drum: frumoasa moştenire pe care le-a pregătit-o sus în cer.
Totodată, între preocupările lui Dumnezeu sunt unele pe care suntem mai puţin dispuşi să le înţelegem şi mai ales să le acceptăm. Ele au ca temelie grija Lui deosebită ca ai Săi să fie în totul despărţiţi de naţiunile din jur. Dar Dumnezeu nu insistă asupra acestei separări pentru a-i lipsi de ceva bun, dimpotrivă, aceasta este o consecinţă a dragostei, care urmăreşte să-i ferească de o capcană sigură (v. 33).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu