Versetul zilei

5 aprilie 2011

Ce faci în vremuri de încercare ?

"Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, Părintele îndurărilor şi Dumnezeul oricărei mângâieri,care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca, prin mângâierea cu care noi înşine suntem mângâiaţi de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz!"    
               2 Corinteni 1:3-4
    Oh..dacă am lua şi noi exemplul ap. Pavel ar fi bine...Ştim că el a trecut prin multe încercări ,prin multe necazuri şi a avut parte de multe dureri,şi pe deasupra îl măcina şi starea de decădere a bisericii din Corint.Dar, cu toate acestea,el a găsit mângâiere în Cuvântul lui Dumnezeu şi  îndurările pe care le-a primit, l-au făcut să stea tare ancorat în Hristos.
   Cel mai bine îl cunoaştem  pe Dumnezeu în încercări  şi întristări !!!...şi asta o spun din propria experienţă.
   Nu de puţine ori în vremurile bune am uitat de EL,atunci când de fapt trebuia să vin mai mult ca niciodată şi să îi mulţumesc pentru binecuvântările pe care le-am primit,dar întotdeauna încercările m-au apropiat şi m-au învăţat cel mai bine să devin  dependentă de El...ceea ce şi doreşte  Dumnezeu de la noi.
Spunea odată într-un mesaj al său fr. Emil Bartoş...şi tare mult mi-a plăcut,"în încercare faci ceea ce ştii  cel mai bine să faci",adică dacă eşti obişnuit să stai în rugăciune de vorbă cu Tatăl...asta vei face prima dată şi în încercări.....şi avea mare dreptate.
   Doar necazurile  ne apropie mai mult de El, şi atunci putem simţi dragostea Lui profundă şi Harul Său nemărginit,lucru care nu se întâmplă în clipele de bunăstare.
   Prin aceste încercări noi îl cunoaştem mai bine pe Dumnezeu şi la rândul nostru putem fi şi noi o binecuvântare pentru alţii,şi atunci putem spune şi noi ca ap.Pavel "cei întristaţi precum am fost şi noi mângâiaţi  de Dumnezeu"
 Dacă am gustat din amarul durerilor şi al necazurilor vom putea înţelege şi vom putea simţi cu cel care trece prin asemenea situaţii.
                                    Fiţi binecuvântaţi !!!

Un comentariu: