Versetul zilei

30 august 2015

Hrana ta zilnica!

30 AUGUST
Fapte 4.1-22

O lucrare atât de puternică nu poate să nu stârnească împotrivirea lui Satan. Instrumentele lui ne sunt cunoscute: Ann, Caiafa, preoţii, bătrânii şi cărturarii, pe scurt, principalii responsabili de condamnarea Domnului. Dacă i-ar fi cruţat pe ucenici, prin însuşi faptul acesta ar fi recunoscut că au fost nedrepţi când L-au omorât pe Învăţătorul. Orgoliul îi împiedică să o facă. Ei perseverează în ura lor împotriva Numelui lui Isus. El însuşi devenea de atunci încolo piatra de încercare în cel mai înalt grad: pentru unii, „Piatra cap de unghi, aleasa, preţioasă", iar pentru alţii, „o piatră de poticnire şi o stâncă de cădere" (comp. v. 11 cu 1 Petru 2.4-8). Versetul 12 esle fundamental; el afirmă valoarea unică şi necesitatea Numelui lui Isus pentru a fi salvaţi.
Ucenicii sunt recunoscuţi că fuseseră împreună cu Isus (v. 13). Dacă vom trăi în mod obişnuit în comuniune cu Domnul, acest fapt va fi remarcat şi despre noi.
Toată împotrivirea mai-marilor iudeilor nu poate împiedica lucrarea evangheliei (v. 4), nici închide gura apostolilor, pentru că aceştia au primit de la Dumnezeu însuşi chemarea şi misiunea lor (v. 19). Şi Cuvântul este în ei „ca un foc mistuitor" (v. 20; Ieremia 20.9).

29 august 2015

La multi ani, prietena mea draga !

Cele mai calde imbratisari si cele mai sfinte sarutari pentru tine draga mea prietena!
As fi vrut sa fiu langa tine sa-ti spun ca mi-esti draga, insa PADOVA este prea departe, dar Ii multumesc Domnului pentru tine. De-aceea ma rog mereu atat pentru tine cat si pentru cei dragi ai tai, si fie ca Domnul sa-ti asculte rugaciunile.
Să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească Numele Dumnezeului lui Iacov, să-ţi trimită ajutor din locaşul Său cel Sfânt şi să te sprijine din Sion! 

Pentru că zici: „Domnul este locul meu de adăpost!” şi faci din Cel Preaînalt turnul tău de scăpare, de aceea nicio nenorocire nu te va ajunge, nicio urgie nu se va apropia de cortul tău. Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale, şi ei te vor duce pe mâini, ca nu cumva să-ţi loveşti piciorul de vreo piatră. 
 Domnul să te binecuvânteze şi să te păzească!  

 

Hrana ta zilnica!

29 AUGUST
Fapte 3.12-26
Aflând de vindecarea omului neputincios, mulţimea curioasă dă buzna. Toţi sunt plini de uimire şi de admiraţie (v. 10). Petru însă le abate imediat atenţia de la sine însuşi şi de la Ioan, punând minunea în dreptul puterii Numelui Isus. Această lucrare demonstra în mod strălucit viaţa şi puterea în înviere a Celui pe care ei îl dăduseră morţii. „L-aţi tăgăduit pe Cel Sfânt şi Drept", le declară apostolul, nu pentru a-i condamna, ci ca unul care a înţeles din experienţă ruşinea acestui păcat (v. 14; Luca 22.57...). „Ştiu că în neştiinţă aţi făcut aşa" (v. 17), adaugă el, confirmând cuvântul Mântuitorului de pe cruce: „Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac" (Luca 23.34). Şi astfel, ocazia dată aici din nou iudeilor de a auzi Evanghelia şi de a se pocăi răspunde la această rugăciune a Domnului. Au în mijlocul lor mărturia Duhului Sfânt rostită prin gura lui Petru şi văzută în adunare (cap.2.44-47).
 Dacă naţiunea, recunoscându-şi păcatul, se întoarce acum la Dumnezeu, Domnul va putea reveni; dacă nu, ea nu va mai putea fi scuzată de acum încolo de neştiinţă.

28 august 2015

Vremuri grele! Privirea in sus!

    Cu mai mult de 100 de ani in urma(1896), Theodor Herzl a publicat in cartea sa intitulata Statul Iudeu, in care a facut urmatoarea afirmatie: "Statul iudeu este o necesitate mondiala, deci va lua fiinta". 52 de ani mai tarziu, statul evreu a luat intr-adevar fiinta. 
In noaptea dintre 14 si 15 mai 1948, Ben Gurion, care era chiar prim-ministru al Israelului  in anul 1948, a proclamat oficial statul Israel, prin urmatoarele cuvinte:  
"Am asteptat 2000 de ani acest moment si acum, in sfarsit, a sosit. Cand vremea se implineste, nimeni nu poate sta impotriva lui Dumnezeu"

    De atunci Israelul a devenit subiectul nr. 1 in lume, toata atentie este indreptata spre el si a devenit "statul problema" pentru intreaga lume. De fapt, el nu a devenit, ci asa este considerat.
Uitandu-ne la evenimentele care s-au succedat de-a lungul anilor, nu putem sa nu vedem sau sa incercam sa negam ca poporul Israel este si va fi sub protectia lui Dumnezeu, indiferent ca natiunile vor sa accepte acest lucru sau nu.
El este poporul lui Dumnezeu !
Razboiul purtat in 1948, razboiul arabo-israelian arata victoria Israelului. Israelitii numesc acest razboi, "razboiul de independenta" sau  "razboiul de eliberare", pe cand arabii il numesc "Catastrofa". Au urmat de-atunci multe evenimente in mijlocul acestui popor, la fel cum si perioada care ne sta in fata, pentru poporul Israel are o mare insemnatate conform celor deja cunoscute.
Ce ar trebui sa facem noi crestinii in aceste momente?
La tot ceea ce auzim, la tot ceea ce citim pe internet, lucrurile acestea ar trebui sa  ingrozeasca, insa nu si pe noi, Copiii lui Dumnezeu. Sunt evenimente care se petrec cu o repeziciune fantastica si proorociile Scripturii se implinesc, cuvant cu cuvant, insa in aceste vremuri care sunt "rele", conform Cuvantului
(2 Timotei 3:1) - Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, suntem indemnati sa facem ceva.
Dar sa ne uitam pe textul dat, in Luca 21

Când veţi vedea Ierusalimul înconjurat de oşti, să ştiţi că atunci pustiirea lui este aproape.  Atunci, cei din Iudeea să fugă la munţi, cei din mijlocul Ierusalimului să iasă din el şi cei de prin ogoare să nu intre în el.
Căci zilele acelea vor fi zile de răzbunare, ca să se împlinească tot ce este scris.
  Vai de femeile care vor fi însărcinate şi de cele ce vor da ţâţă în acele zile! Pentru că va fi o strâmtorare mare în ţară şi mânie, împotriva norodului acestuia.
Vor cădea sub ascuţişul sabiei, vor fi luaţi robi printre toate neamurile, şi Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri, până se vor împlini vremurile neamurilor.
Vor fi semne în soare, în lună şi în stele. Şi pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor şti ce să facă la auzul urletului mării şi al valurilor; oamenii îşi vor da sufletul de groază în aşteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate.
Atunci, vor vedea pe Fiul omului venind pe un nor cu putere şi slavă mare.
Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus şi să vă ridicaţi capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie.”  
 
Ne uitam la orizont si parca se anunta vremuri grele , dar sa nu uitam sa avem privirea indreptata in sus si ce-i mai importanta....sa fim vegheatori! 
 
 

Hrana ta zilnica!

28 AUGUST
Fapte 2.42-47; 3.1-11

Capitolul 2 se încheie cu un minunat tablou al adunării la începuturile ei. Ca şi astăzi, erau adunări pentru zidire, pentru închinare şi pentru rugăciune (v. 42). Noi însă limităm adesea viaţa adunării doar la aceste manifestări, când ea ar trebui extinsă şi în casele celor care o compun (v. 46).
„fiecare suflet a fost cuprins de „teamă'', afirmă versetul 43. Sobrietatea şi seriozitatea se pot armoniza în mod de plin cu bucuria semnalată la sfârşitul versetului 46.
In capitolul 3 vedem cum puterea Duhului Sfânt se manifestă nu numai în cuvintele apostolilor, ci şi în lucrările lor.
Cerând milostenie de la Petru şi de la Ioan, sărmanul olog aşezat la poarta „Frumoasă" a templului nu se aştepta nici pe departe la darul pe care avea să-1 primească: o vindecare miraculoasă prin credinţa în singurul Nume, al lui Isus. „(„ce am, aceasta îţi dau" - spune Petru (v. 6). Când este vorba de dat, noi ne gândim, în general, mai întâi la bani (v. 6) şi prea rar la inepuizabila comoară cerească, adică la cunoaşterea Mântuitorului, de care avem totuşi privilegiul să le facem parte celor din jurul nostru.
Ce schimbare pentru acest biet olog! Până atunci, el era „la poartă” cu alte cuvinte, afară. Acum intră în prezenţa lui Dumnezeu pentru a-L lăuda (v. 8). 
Va mai sta vreunul dintre voi, dragi cititori  încă „la poartă"?

27 august 2015

Eroii credintei-remember!

O aducere aminte a fratelui Liviu Olah!

Hrana ta zilnica!

27 AUGUST
Fapte1,22-26; 2.1-41
Pornind de la un text din profetul Ioel, Petru le-a demonstrat iudeilor că puterea care acţiona în mijlocul lor era de origine divină. Ori de câte ori auzim o lectură biblică, oricare ar fi ea, să nu uităm niciodată că Dumnezeu ne vorbeşte. Acum Petru le aminteşte de drumul minunat al lui Hristos aici, jos, de moartea şi de învierea Sa, anunţate în mai multe pasaje din Scripturi şi atestate de apostoli. Astfel, pe „acest Isus", pe care poporul II răstignise, Dumnezeu L-a pus să şadă la dreapta Sa, făcându-L şi Domn şi Hristos. Ce subiect înspăimântător bentru ucigaşii Lui, convinşi de o astfel de crimă! Străpunşi In conştiinţă, auditorii sunt cuprinşi de căinţă, am putea spune de teamă şi de confuzie deopotrivă. Cum să-L liniştească pe Dumnezeu după o asemenea crimă?
 In primul rând prin pocăinţă, răspunde Petru. Aceasta nu este un simplu regret al unei purtări rele, ci o judecată pe care o facem împreună cu Dumnezeu asupra faptelor comise şi o abandonare a vechii comportări; ea este deja o primă manifestare a credinţei (iată ce apostolul nu mai are nevoie să-i invite să creadă). Trei mii de persoane sunt convertite şi botezate ca urmare a acestei prime predicări.

26 august 2015

Hrana ta zilnica!

26 AUGUST
Fapte 2.1-21

Câteva zile s-au scurs de la înălţarea Domnului. Promisiunea Sa, care este şi a Tatălui, se va împlini (cap. 1.4). Sub formă de „limbi împărţite, ca de foc" (v. 3), Duhul Sfânt, Persoană divină, coboară pe pământ şi rămâne peste ucenici. Imediat, puterea Lui se arată în ei: devin capabili să vorbească în limbi pe care nu le cunoscuseră. 
Dumnezeu remediază astfel, în har, blestemul de la Babel şi le confirmă tuturor că binecuvântarea divină se va întinde peste tot pământul (Geneza 11.1-9).
Sărbătoarea iudaică de la Cincizecime strângea an de an la Ierusalim o mulţime «considerabilă» dintre israeliţii risipiţi printre naţiuni. Şi această afluenţă va fi ocazia celei dintâi mari reuniuni de evanghelizare. Ce subiecte de uimire însă pentru această mulţime!
 Fiecare poate auzi, în propria sa limbă, „lucrurile minunate ale lui Dumnezeu" (v. 11). Şi cei care le vorbesc sunt nişte „galileeni" fără carte (comp. cu cap. 4.13 şi cu loan 7.15). Nu este necesar să faci parte dintr-o elită, nici să fi făcut anumite studii, pentru a deveni lucrător al Domnului. Dependenţa de El şi supunerea faţă de acţiunea Duhului Său, acestea sunt singurele condiţii necesare.
 De am putea fiecare în parte să le împlinim!