Versetul zilei

13 iulie 2016

Hrana ta zilnica!

13 IULIE
Zaharia 4.1-14
Prin întrebările sale, Zaharia se aşază în rândul profeţilor care, potrivit cu 1 Petru 1.10,11, îşi cercetau stăruitor propriile scrieri. Ei II căutau în ele pe Acela care nouă ne-a fost acum descoperit în suferinţele şi în gloriile Sale (de exemplu: cap. 13.5-7 şi 6.13). Câte imagini ale lui Hristos găsim în acest capitol! El este adevăratul Sfeşnic de aur, Lumina Lumii (loan 8.12). Este deopotrivă divinul Zorobabel, garantul binecuvântării poporului Său.
In cap. 3.9, El era Piatra de temelie. Aici II vedem ca „Piatra cea mai de sus a coifului" (v. 7), cheia de boltă a construcţiei. Cu alte cuvinte, El este Acela care începe şi sfârşeşte în har lucrarea Casei lui Dumnezeu (Ezra 3.10; 5.15,16).
In cele şapte candele ale sfeşnicului sfanţ ne place să-i vedem pe cei credincioşi (Apocalipsa 1.20b); ei de asemenea sunt numiţi „lumina lumii" (citiţi Matei 5.14-16). Iar această lumină este alimentată de Duhul Sfânt (uleiul), singura sursă divină pentru lucrarea celui răscumpărat.,,Nu prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu - zice Domnul oştirilor” (v. 6; Psalmul 44.3-8). Când noi ne recunoaştem incapacitatea, Dumnezeu are plăcerea să acţioneze şi să înlăture orice „munte" din calea noastră (v. 7; Matei 17.20). Prin urmare, să nu dispreţuim „ziua lucrurilor mici" (v. 10), cea de astăzi; ea poate fi ziua unei mari credinţe şi a unei mari dăruiri!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu