Versetul zilei

6 octombrie 2015

Hrana ta zilnica!

6 OCTOMBRIE
Fapte 22.12-30

Noul convertit a pus două întrebări care se completau una pe alta: „Cine eşti, Doamne?" (v. 8) şi „Ce să fac, Doamne?" (v. 10). Cel de-al doilea răspuns îi este dat prin Anania, care adaugă: „Şi acum, ce zăboveşti!" (v. 16).
Trei ani mai târziu, la Ierusalim, Pavel are privilegiul de a-L vedea pe „Cel Drept" şi de a primi porunci din gura Sa (v. 17...). El însuşi dorise să lucreze printre iudei, socotind că mărturia lui ar fi fost cu atât mai puternică, cu cât era cunoscut anterior ca un duşman înverşunat al adevărului (v. 19,20). El însă fusese pus deoparte pentru lucrarea printre naţiuni (Galateni 1.15,16).
Versetul 18 este de netăgăduit. Iudeii n-au primit niciodată mărturia apostolului. Comandantul este nevoit să-1 scape din nou pe Pavel de furia gloatei. In momentul când va fi supus torturilor, Pavel declară, ca şi în capitolul 16.37, că esie născut cetăţean roman. In Filipeni 3, considerând toate lucrurile ca o pierdere (Filipeni 3.7,8), avea să pună în valoare un alt drept de cetăţenie: cerească (Filipeni 3.20). Pe aceasta nimeni nu o are prin naştere. Şi nici nu poate fi cumpărata cu bani (v. 28). Această cetăţenie o au numai aceia care au fost născuţi din nou (loan 3.3).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu