Versetul zilei

1 octombrie 2016

Hrana ta zilnica!

1 OCTOMBRIE
Tît 2.1-15
Alături de aceia care sunt rânduiţi „bătrâni" în adunare (cap. 1.5-9), fiecare creştin, tânăr sau vârstnic, frate sau soră, trebuie să aibă o bună mărturie (v. 2-10). Îndemnul adresat robilor se aplică tuturor răscumpăraţilor Domnului. Puţini sunt aceia care nu au un şef peste ei şi, în orice fel, fiecare trebuia să se poată numi, ca şi Pavel, rob al lui Dumnezeu (cap. 1.1). Să fim „ornamente" care pun în valoare învăţătura dată de învăţătorul nostru (v. 1; comp. cu 1 împăraţi 10.4,5).
Versetele 11 şi 12 ne înfăţişează harul lui Dumnezeu manifestându-se sub două forme:
1. aduce tuturor oamenilor o mântuire pe care n-o puteau aştepta prin ei înşişi;
 2. îl instruieşte pe copilul lui Dumnezeu, învăţându-1 să trăiască cumpătat în viaţa personală; drept în
relaţiile cu alţii; cu evlavie în relaţiile cu Domnul.
 Întreaga viaţă creştină este legată de aceste trei adverbe, iar ceea ce o susţine este speranţa care umple sufletul de fericire în prezent (v. 13; cap. 1.2; 3.7).
„Dumnezeului nostru Mântuitor, ... marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos" (v. 10, 13; vezi şi cap. 1.3,4; 3.4,6): acest titlu, cuprins în Numele lui Isus (Dumnezeu Mântuitor) ne aminteşte că noi îi datorăm Lui totul. Cu toate acestea, să nu uităm niciodată că El ne-a mântuit nu pentru noi înşine, ci pentru El însuşi (v. 14).

Un comentariu:

 1. "Atunci vei pricepe temerea de Domnul şi vei dobândi cunoştinţa de Dumnezeu,
  Căci Domnul dă înţelepciune; din gura Lui izvorăşte ştiinţa şi prevederea;
  El păstrează mântuirea pentru oamenii cei drepţi; El este scut pentru cei ce umblă în calea desăvârşirii;
  El păzeşte căile dreptăţii şi pe cărarea celor cuvioşi ai Lui stă de veghe.
  Atunci tu vei înţelege dreptatea şi buna judecată, calea cea dreaptă şi toate potecile binelui."
  (Pildele lui Solomon)


  "Turn puternic este numele Domnului; cel drept la el îşi află scăparea şi este la adăpost."
  (Pildele lui Solomon)

  "O inimă pricepută dobândeşte ştiinţă şi urechea celor înţelepţi umblă după iscusinţă."
  (Pildele lui Solomon)

  "Frate ajutat de frate este ca o cetate tare şi înaltă şi are putere ca o împărăţie întemeiată."
  (Pildele lui Solomon)

  "Omul drept umblă pe calea lui fără prihană; fericiţi sunt copiii care vin după el!
  Un rege care stă pe scaunul de judecată deosebeşte cu ochii lui orice faptă rea."
  (Pildele lui Solomon)

  "Un rege înţelept simte pe cei fără de lege şi lasă să treacă roata peste ei.
  Sufletul omului este un sfeşnic de la Domnul; el cercetează toate cămările trupului.
  Iubirea şi credinţa păzesc pe rege şi prin iubire îşi sprijină tronul său."
  (Pildele lui Solomon)

  RăspundețiȘtergere