Versetul zilei

27 decembrie 2014

Hrana ta zilnica!

27 DECEMBRIE
Marcu 14.55-72
În plină noapte, palatul marelui preot fierbe de agitaţie. Isus Se află înaintea acuzatorilor. Martori mincinoşi aduc mărturii care nu se potrivesc, însă El nu Se foloseşte de aceasta pentru a Se apăra. Este condamnat, pălmuit şi lovit; îl scuipă în faţă. Scumpul nostru Mântuitor acceptă toate aceste insulte vestite de profeţie (Isaia 50.6).
În mod regretabil, curtea palatului este scena unui alt joc! Petru nu îl crezuse pe învăţătorul lui, pe Care chiar îl asigurase: „Nicidecum nu Te voi tăgădui" (v. 31), apoi nu îl ascultă, pentru a veghea şi a se ruga în Ghetsimani: în acestea consta secretul înfrângerii lui. Deşi Domnul îl avertizase, spunându-i despre carne că „este fără putere" (v. 38), totuşi Petru nu era pregătit să accepte, de aceea va gusta o amară experienţă. Ceea ce nu vrem să învăţăm cu Domnul, primind cu smerenie Cuvântul Său, vom putea învăţa, într-un mod dureros, având de-a face cu Vrăjmaşul sufletelor noastre.
Pentru a fi şi mai convingător că nu-L cunoaşte „pe Omul acesta", sărmanul Petru proferează blesteme şi se jură. Să nu-1 condamnăm! mai degrabă să ne gândim în câte feluri îl putem renega noi pe Domnul dacă nu veghem: prin faptele noastre, prin cuvintele noastre sau ... prin tăcerea noastră (citiţi 1 Corinteni 10.12).

26 decembrie 2014

Preaiubitul meu e Unul!

Preaiubitul meu e Unul
Fără seamăn pe pământ
(:Glasul Lui e armonie
Farmec e a Lui Cuvânt:)

Orice drum pe unde trece
De miresme-alese-i plin
(:Câmpu-i mai frumos pe-acolo
Cerul este mai senin:)

Dulcea lui înfăţişare
Este-ntreagă-un farmec sfânt
(:Mii de primăveri vin parcă
Toate odată pe pământ:)

Preaiubitul meu e Isus
Nimeni asemenea nu-i
(:Cât aţi da de l-aţi cunoaşte
Ca să fiţi şi voi ai Lui:)

Scrisoare cu privire la apostazie!

 Iubiți frați și surori în Domnul,
Ziua apostaziei se apropie cu pași repezi și de asemenea ziua în care Domnul va veni să îi răpească pe cei ai Săi. Timpul prezent este de o importanță atât de solemnă încât mă văd constrâns să vă adresez aceste îndemnuri. Oameni evlavioși de pretutindeni, care privesc semnele timpurilor, văd apropiindu-se momentul care va încheia activitatea prezentă a harului. Evident că a sosit timpul când cineva trebuie să vorbească deschis și decisiv și să vă întrebe unde vă situați și ce urmăriți. Prin harul care a strălucit din ce în ce mai strălucitor, pe măsură ce se apropie de încheiere, ați fost adunați din mulțimea clocotind de idolatrie și răutate care amenință acum creștinătatea și întreaga lume cu o revărsare mult mai crâncenă decât aceea a Sodomei și Gomorei din vechime; iar întrebarea este dacă înțelegeți îndeajuns responsabilitatea precum și binecuvântarea terenului pe care vă aflați și dacă umblați ca bărbați și femei ai căror ochi au fost deschiși.
Credeți-mă, nu a existat niciodată în istoria lumii o asemenea vreme ca cea prezentă și Satan nu se ocupă de nimeni așa cum o face cu voi; și preocuparea lui cu voi este mai de temut datorită subtilității acțiunilor lui. Ținta lui este să vă distragă atenția de la Hristos în timp ce voi presupuneți că vă aflați pe un teren sigur și nu aveți de ce vă teme. El ar dori să vă dărâme cu adevărul însuși. Pentru că remarcați subtilitatea: voi sunteți pe teren sigur însă numai câtă vreme Hristos vă este totul. Aici îi abate Satan pe unii. Interpuneți orice între sufletul vostru și Hristos și Filadelfia voastră devine Laodiceea. Terenul vostru sigur este la fel de nesigur ca restul creștinătății. Puterea voastră s-a dus de la voi și deveniți slabi, precum orice alt muritor. Unii dintre voi sunt tineri, recent întorși la Dumnezeu sau aduși la căile drepte ale Domnului, și nu cunoașteți adâncimile lui Satan. Sunteți însă în felul acesta atenționați solemn cu privire la pericol și, dacă dați de bucluc, nu puteți să dați vina pe neștiință.
Spun din nou, Satan are privirea special asupra voastră, cu scopul de a  interpune lumea sub orice formă între sufletul vostru și Hristos. Lui nu-i pasă cât de puțin sau în ce formă face aceasta. Dacă ați cunoaște cât de puțin ajută scopului său, v-ați alarma. Nu prin ceea ce este rușinos sau obscen, aceasta reprezintă dezvoltarea, nu începutul răului. El nu caută să vă ruineze prin ceva strălucitor ci prin mici și aparent inofensive fleacuri, fleacuri care nu ar șoca sau ofensa pe cineva și cu toate acestea ele constituie otrava mortală și perfidă, destinată să distrugă mărturia voastră și să vă abată de la Hristos. Întrebați care sunt aceste simptome alarmante și unde sunt ele văzute? Întrebarea nu face altceva decât să arate caracterul opiului la lucru. Frați și surori, sunteți infectați în prezent cu duhul lumii. Îmbrăcămintea voastră, conduita voastră, vorbirea voastră, lipsa voastră de spiritualitate trădează acest lucru în fiecare strângere ca adunare. Există o greutate moartă, o austeritate, o lipsă de putere, care se descoperă singură în întâlnirile adunării, la fel de limpede ca și cum inima voastră ar fi afișată vizibil și gândurile ei ar fi citite în mod public. O formă de evlavie fără putere începe să se vadă printre voi, la fel de limpede ca și în creștinătate în mod general. Pe măsură ce cochetați cu lumea veți coborâ în mod sigur la nivelul ei. Așa este natura lucrurilor. Trebuie să fie așa. Dacă cochetați cu lumea, locul privilegiat pe care îl ocupați, în loc să vă protejeze, doar vă va expune la și mai mare judecată. Trebuie să fie ori Hristos ori lumea. Nu poate fi – nu trebuie să fie – Hristos și lumea. Harul lui Dumnezeu în a te scoate din lume fiind în ignoranță este un lucru, însă Dumnezeu nu-ți va permite niciodată să schimbi în destrăbălare harul Lui și să umbli cu două măsuri, după ce ai fost despărțit de lume. Amintește-ți că ocupi locul și privilegiile unuia ai cărui ochi au fost deschiși. Și dacă pe de o parte acest fapt este negrăit de binecuvântat (și este, într-adevăr!), pe de altă parte este poziția cea mai de temut în care se poate afla un om. Înseamnă să fi la un ospăț de nuntă fără să ai haina de nuntă. Înseamnă să spui „Doamne, Doamne”, în timp ce nu faci lucrurile pe care el le cere. Înseamnă să spui „mă duc, domnule”(Matei 21:28-32) ca acela care a spus și nu s-a dus.
Preaiubiților, sunt convins de lucruri mai bune despre voi, deși vorbesc astfel; și am încredere în voi, în Domnul, că Îl veți binecuvânta pentru aceste puține cuvinte sincere. Nimic nu poate fi mai glorios decât poziția pe care sunteți chemați să o ocupați în aceste zile din urmă. Sfinții au stat în spărtură, au vegheat în zile și nopți de trudă în toți acești 1800 de ani (articol scris în sec. al XIX-lea, n.tr.) și așteptăm doar trâmbița victoriei pentru a intra și a lua în posesie glorioasa moștenire. Alţii au muncit, şi voi aţi intrat în munca lor (Ioan 4:38) și totuși, vă coborâți demnitatea până la nivelul bietelor cioburi ale pământului care nu așteaptă decât toiagul Biruitorului să le spargă în bucăți. O! Treziți-vă deci din letargie, nu  mai dormiți, îndepărtați idolii și zeii voștri falși, spălați-vă veșmintele și mergeți la Betel, unde veți afla că Dumnezeu este mai bun  decât L-ați cunoscut vreodată, chiar și în zilele voastre cele mai bune. Dați la o parte și ultima haină lumească, vegheați la vorbirea voastră, ca să fie despre Hristos și interesele Lui și nu, așa cum știți că se întâmplă adesea, despre orice altceva decât despre El. Faceți ca rugăciunile voastre să se unească cu cele ale altor sfinți în adunările de rugăciune, nu au fost niciodată mai necesare ca acum. Nu neglijați niciun prilej de a culege învățătură din acel Cuvânt care singur ne poate păzi de căile nimicitorului și faceți ca viața voastră să fie mărturia comorilor pe care le strângeți la prezentări din Cuvânt sau la studii biblice sau în ascuns cu Domnul. Dacă doriți preocupare, cu o răsplată glorioasă de la un Stăpân preaiubit, cereți-I Stăpânului să vă dea de lucru pentru El: nu veți regreta niciodată, nici în lumea aceasta, nici în cea care vine.
Preaiubiților, îngăduiți-mă. Sunt gelos pentru voi cu o gelozie evlavioasă. Îi aparțineți lui Hristos și Hristos vouă. Nu întrerupeți această sfântă unire. Nu lăsați ca cea logodită să Îi fie necredincioasă Mirelui ei! De ce trebuie să fiți jefuiți și sărăciți? Și pentru ce? Pleavă și fructe amare, în timp ce risipiți acest puțin timp de binecuvântare! Toate răsplățile adunate aici în energia Duhului Sfânt nu vor face altceva decât să slujească pentru a vă spori frumusețea și să vă facă mai plăcuți în ochii Aceluia care v-a făcut Mireasă a Lui. Puteți să-I refuzați plăcerea de a se bucura de voi? Puteți să-I refuzați rodul muncii sufletului Său, El care a atârnat odată, un Om murind, între doi tâlhari pe Calvar, ca priveliște pentru oameni și îngeri și pentru voi – voi care ați uitat (pentru că nu ați putea să disprețuiți) dăruirea Lui pentru voi. Ar fi putut să Își ia lumea fără cruce și v-ar fi lăsat afară, dar nu a făcut-o. Iar acum voi, fiind îmbogățiți de acele chinuri de moarte și de sângele Său, veți lua lumea în posesie și Îl veți lăsa afară? Imposibil! Mintea voastră curată nu are nevoie de altceva decât să fie stârnită de amintire.
Să ne încurajăm deci. În ultima vreme ne-am rugat, mărturisindu-ne lipsa de credincioșie și evlavie. Să nu luăm acest cuvânt ca un răspuns al Domnului nostru pentru a ne stârni, a trezi din nou puterea noastră care scade? Iar după aceasta, cu cât El vine mai repede, cu atât mai bine. Nu vom fi dați de rușine înaintea Lui, la venirea Lui. Evrei 10:23-25,37
 
Un articol de J. N. Darby 
sursa acestui articol: http://comori.org/

Cea mai minunata veste adusa celor mai dispretuiti oameni!

Nu stiu cati dintre noi, daca am avea meseria de cioban sau pastor la oi, am radia de fericire sau ne-am mandri daca am fi pusi sa vorbim despre cariera noastra?
Eu una sincer....nu as fi mandra deloc, ba chiar mi-ar fi rusine sa spun ca am aceasta meserie, si daca am fi sinceri fiecare dintre noi, nu stiu cati nu ne-am rusina.
Iata ca cea mai frumosa veste a fost adusa nu unui imparat, nu unui rabin ci unor pastori la oi.
În ţinutul acela erau nişte păstori care stăteau afară în câmp şi făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor.
Şi iată că un înger al Domnului s-a înfăţişat înaintea lor, şi slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoşat foarte tare.
  Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeţi: căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul: astăzi, în cetatea lui David, vi S-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul.
Luca 2:8-11 
De ce pastori, si nu imparati ?
 Pe ce criterii a facut Dumnezeu aceasta alegere?
Nu S-a gandit ca niste bieti pastori nu vor avea credibilitate in fata nimanui cand vor spune aceasta veste?
Sa nu uitam ca in aceea vreme aceasta categorie de oameni erau dispretuiti, iar acest lucru le-a afectat credibilitatea lor, cu toate ca mesajul adus de ei era cel mai veritabil.
Dovada stau cele scrise in vers 18 din Luca 2, "Toţi cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii".
 Cred ca si noi am fi reactionat la fel, de-altfel cum reactionam si astazi, cine ar crede un amarat cersetor de pe strada daca ne-ar aduce un mesaj extraordinar? Cat de credibil ar fi in fata noastra? Asa-i ca... prima data am cauta la fata lui?
Cam la fel au fost tratati si pastorii in vremea aceea. Numai ca venirea in lume a lui Isus Hristos s-a intamplat fie ca au crezut, fie  ca nu. A fost alegerea lui Dumnezeu ca ingerii sa mearga  la pastori, cum de-altfel a fost alegerea Lui si in privinta locului unde sa se nasca. Intr-un grajd, cu tot felul de mirosuri neplacute si nu intr-un palat, un prunc la fel ca toti pruncii.
Iata, inca de la inceput  toate aceste evenimente s-au petrecut in cele mai neinsemnate si josnice  locuri si au avut contribuitia cele mai neinsemnate persoane.
In 1 Corinteni 1:27, vedem inca o data ca Dumnezeu lucreaza cum vrea El,
Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele înţelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele tari.
 
Astazi Dumnezeu trimite mesajul Evangheliei prin diferiti oameni, unii cu mare vaza, altii aparent fara valoare in ochii nostri, insa  in ochii lui Dumnezeu sunt la fel de importanti.
Defectul nostru este ca privim la fata omului, de-aceea uneori acest mesaj adus din partea Domnului il respingem tocmai ca omul care ne vorbeste nu este la nivelul asteptarilor noastre.
Dumnezeu alege lucrurile slabe ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele tari.
Premiul ca am castigat un CEC de  10 000 de dolari este la fel de valabil indiferent de omul care ne aduce vestea.
 Vestea ca ISUS  S-A INTRUPAT este adevarata si este cea mai buna veste pentru omenire, indiferent ca  aceasta veste a fost impartasita prima data la un pastor sau la un imparat.
Daca credem sau nu, este alegerea noastra, insa ea ramane, si este incontestabila.
 ISUS s-a intrupat in ieslea Betleemului venind in aceasta lume pentru a ne invata sa traim spre slava lui Dumnezeu!  
 Hrana ta zilnica!

26 DECEMBRIE
Marcu 14.32-54

Îi revine acum Celui care a luat „chip de rob" (Filipeni 2.7) să arate până unde va merge ascultarea Sa. Va fi ea „până la moarte, şi chiar moarte de cruce"! (Filipeni 2.7,8). Satan pune totul la bătaie pentru a-L face pe Isus să Se abată de la calea perfecţiunii Sale. În această luptă decisivă, el se foloseşte de teama şi de înfiorarea Domnului care măsoară întreaga grozăvie a paharului mâniei lui Dumnezeu împotriva păcatului. Arma lui Isus este însă dependenţa Sa. Numele pe care îl auzim rostit numai aici exprimă intimitatea atât de profundă dintr-un astfel de moment: „Ava, Tată", strigă El, ştiind că această comuniune perfectă se va întrerupe când El va purta păcatul. Dar ceea ce antrenează o ascultare fără rezerve este tocmai dragostea Sa fără rezerve pentru Tatăl: „Nu ceea ce vreau Eu, ci ceea ce vrei Tu"
In faţa unei astfel de lupte, cât de nescuzabil este somnul ucenicilor! Doar cu puţin timp înainte, învăţătorul lor îi îndemnase să vegheze şi să se roage (cap. 13.33) şi le cere aceasta cu insistenţă încă în trei rânduri. În zadar! El însă este gata. Trădătorul înaintează împreună cu cei care vin să-L prindă. Atunci toţi îl părăsesc şi fug, inclusiv, în final, tânărul înfăşurat într-o pânză fină de in: imagine a mărturiei creştine care nu rezistă la probă.

25 decembrie 2014

...si tu-L respingi?

N-ai avut niciodata trista experienta sa mergi intr-un loc si sa simti ca nu aparti acelui loc?
N-ai luat parte niciodata la o intalnire de grup sau sa mergi intr-o casa in care sa ai sentimentul ca nu esti bine primit?
Cu siguranta fiecare dintre noi am trait acesta experienta macar o singura data in viata, si cu cred ca nici unuia dintre noi nu i-a fost confortabila si nici placuta aceasta experienta, sa mergi si gazda sa nu fie primitoare de oaspetii sau sa te simti respins, sa nu fii bine primit, sa te simti neiubit!?
ISUS  a cunoscut acest sentiment inca din primele clipe ale venirii Sale pe pamant.
Şi a născut pe Fiul ei cel întâi născut, L-a înfăşat în scutece şi L-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Luca 2:7
Inca din pruncie a cunoscut acet sentiment al respingerii, al refuzarii, si de fapt EL era Cel care venea sa aduca daruri. El n-a venit sa ia ceva din ce este al nostru, n-a venit sa fure, El a venit sa dea.
Insa, omenirea  n-a inteles!
A crescut mare si a venit din nou.
A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit.
Ioan 1:11
Inca o data acelasi sentiment de respingere  venit chiar din partea celor numiti " ai Sai".
Si de aceasta data a  fost respins...

Astazi vine inca o data la usa inimii tale?
Si tu raspunzi la fel ca ceilalti?
Il respingi sau Il primesti? 
Are cele mai frumoase daruri pregatite pentru tine, are darul iertarii tale de pacate, are darul mantuirii, are viata vesnica pregatita sa-ti daruiasca.
 Ce faci tu, omule?
Il respingi sau il primesti? 
S-ar putea ca niciodata sa nu mai ai ocazia sa  te intalnesti cu asemenea oferta, s-ar putea ca vremea harului sa ia sfarsit, s-ar prea putea ca maine....sa nu mai fi in viata....
Astazi este cel mai bun moment sa-L primesti. 
Deschide-I usa inimii tale, pofteste-L la masa, primeste ceea ce vrea sa-ti daruiasca si roaga-L sa ramana in casa ta!
 

ISUS E MOTIVUL BUCURIEI!

Daca ISUS nu S-ar fi intrupat, astazi nu era cu putinta ca noi sa ne bucuram de aceasta sarbatoare minunata.
Bucuria ingerilor, a magilor si a pastorilor sa inunde si inima noastra!
Nu masa bogata si imbelsugata ne aduce bucurie si nici nu ne face mai  fericiti, ci bucuria si fericirea vin dintr-o inima multumitoare.
Fie ca multumirea  sa fie mereu  pe buzele noastre si prin lauda, sa-i aducem glorie si slava Regelui Intrupat in Betleem
Va doresc sarbatori binecuvantate cu Domnul!

ISUS E MOTIVUL BUCURIEI
ISUS E CEL SARBATORIT
ISUS E MOTIVUL BUCURIEI
FIINDCA LA OAMENI A VENIT!

Hrana ta zilnica!

25 DECEMBRIE
Marcu 14.17-31

Este momentul ultimei cine. În aceste ceasuri intime, de rămas bun (de adio), în care Domnul Isus voia să lase afecţiunile Sale să vorbească liber, o povară îi copleşeşte sufletul: nu crucea care se apropie, ci tristeţea de nespus de a şti că acolo, în mijlocul celor doisprezece, se află un om care a decis pierderea Sa. „Adevărat vă spun că unul dintre voi... Mă va preda" (v. 18). 
La rândul lor, ucenicii se întristează şi îşi pun întrebări. Cu privire la aceasta nu au încredere în ei înşişi, cum vedem că vor avea în v. 29 şi 31, când îşi vor susţine devotamentul, în special Petru.
După ce trădătorul este scos („îndată a ieşit": Ioan 13.30), Domnul instituie sfânta masă de aducere-aminte. El binecuvântează, frânge pâinea şi o împarte alor Săi; ia paharul, mulţumeşte şi li-1 dă. Şi le explică sensul acestor simboluri simple, şi totodată solemne prin faptele măreţe despre care ele aduc aminte: trupul Său dat şi sângele Său vărsat, fundament de neclintit al credinţei noastre.
 Cititorule, nu ţi-ar plăcea să te afli în această cameră de sus, alături de Mântuitorul tău? Atunci, pentru ce nu te alături, în cea dintâi zi a fiecărei săptămâni, acelora care vestesc moartea Lui, aşteptând întoarcerea Sa?
Domnul Isus cântă apoi un imn împreună cu cei unsprezece ucenici, după care merge, însoţit de ei, în grădina Măslinilor.